Register Schools

ZŠ Sezemice

Sezemice, Czech Republic   

Website: http://www.zssezemice.cz

 • First card sent
 • Profile holidays
 • Power Profile

Naše škola je úplnou základní školou pro 500 žáků. Školní budovu tvoří tři pavilony, které jsou vzájemně propojeny. V pravém křídle dvoupodlažní budovy najdeme třídy a kabinety 1. stupně. Všechny třídy 1. stupně jsou vybaveny moderními interaktivními tabulemi Smart s připojením na internet, vizualizéry a další moderní technikou. V přízemí najdete herny školní družiny, ze kterých mohou děti přímo přecházet do vnějších prostor areálu školy, velké fotbalové hřiště s přírodní trávou, asfaltová hřiště, WO cvičiště pro starší i velké školní arboretum, na pískoviště a dětské hřiště pro mladší. V levém třípodlažní pavilonu nalezneme třídy a kabinety 2. stupně a také odborné učebny - pro přírodopis a výtvarnou výchovu, fyziku a chemii a počítačovou učebnu pro výuku komunikačních dovedností, informatiky i ostatních předmětů. Také odborné učebny na 2. stupni jsou vybaveny moderní technikou – interaktivními tabulemi, dataprojektory, vizualizéry, tablety či hlasovacím zařízením. Prostřední částí budovy se dostaneme do žákovské kuchyňky, dále do prostorné dvousálové tělocvičny, posilovny, školních dílen a do školní jídelny. V zeleném atriu školy najdeme venkovní učebnu environmentální výchovy, která je vybavena zahradním nábytkem. Je využívána k různým venkovním aktivitám při školní výuce. V prvním poschodí prostřední části jsou kanceláře, ředitelna, sborovna, učebna hudební výchovy, jazyková učebna, druhá počítačová učebna a žákovská knihovna. Velké přestávky žáci tráví za pěkného počasí venku, kde se mohou procházet nebo hrát hry ve sportovním areálu.

Back to listing

Students

 • 491 children
 • 15 children taking part
 • 15 children available to connect
 • 11-14 years
 • CEFR level A1

Status

 • 1 connection
 • 15 cards sent
 • Last login 26th Feb 20

Preferences

 • Prefer to send cards online
 • Monthly swap frequency

Holidays

Vánoční
22 Dec 19 - 02 Jan 20

The children at this school are busy designing their cards and will upload them for you to see soon.

School Photos

Badges

Digital badges awarded for Penfriends activity.

1499 schools with this badge

2022 schools with this badge

1616 schools with this badge

Sezemice, Czech Republic

Back to top